ប្រភេទទាំងអស់
ម្សៅពេជ្រស្រោប

ម្សៅពេជ្រស្រោប

ម្សៅពេជ្រជាមួយថ្នាំកូតនីកែល ថ្នាំកូតទីតានីញ៉ូម និងថ្នាំកូតទង់ដែង អាចរកបានក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកម្លាំងរក្សារវាងសំណឹក និងចំណង ការពារផ្ទៃពេជ្រពីការឆ្លាក់គីមី និងអុកស៊ីតកម្ម ដើម្បីធ្វើឱ្យឧបករណ៍ប្រើប្រាស់បានយូរ។