ប្រភេទទាំងអស់
ម្សៅពេជ្រ មីក្រូរ៉ែន

ម្សៅពេជ្រ មីក្រូរ៉ែន

ពួកវាជាប្រភេទគ្រីស្តាល់កិនតាមរយៈកំទេចគ្រីស្តាល់សំយោគ។ ស្តង់ដារភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ និងការចែកចាយទំហំតូចចង្អៀត អនុញ្ញាតឱ្យម្សៅពេជ្រមានលទ្ធផលល្អក្នុងការកិន បិទភ្ជាប់ និងប៉ូលានៃវត្ថុធាតុរឹងជ្រុល និងវត្ថុផុយរឹង។