ប្រភេទទាំងអស់
មេដែក

មេដែក

មេដែក

មេដែកនៃម្សៅពេជ្រសំយោគត្រូវបានកំណត់ដោយភាពមិនបរិសុទ្ធខាងក្នុងរបស់វា។ ភាពមិនបរិសុទ្ធមានតិច មេដែកកាន់តែទាប ភាពរឹងកាន់តែខ្ពស់ រូបរាងភាគល្អិត និងស្ថេរភាពកម្ដៅកាន់តែប្រសើរ។

វិធីសាស្ត្រសាកល្បង៖ ការដាក់សារធាតុ abrasives ចូលទៅក្នុងធុងតេស្ត អេក្រង់របស់ម៉ាស៊ីនតេស្តនឹងបង្ហាញតម្លៃមេដែក។