ប្រភេទទាំងអស់

ផលិតផលក្តៅរបស់យើង។

អំពី

អំពីស៊ីលី

នៅឆ្នាំ 1993 Changsha Shili Superhard Material Co., Ltd ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិន បានក្លាយជាអ្នកផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ពេជ្រសំយោគដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។ តាមរយៈការបង្កើតឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ និងការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិជ្ជា ឥឡូវនេះយើងបានបង្កើតជំហររបស់យើងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាជាអ្នកផលិត superabrasive ដ៏ធំបំផុត និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់នេះ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេណារីយ៉ូនៃពាក្យសុំ

ព័ត៌មានរបស់យើង